Bra att veta

Krav från kommunerna

Fr.o.m. 2014 ska de som har kök eller disk i kommersiella lokaler ha fettavskiljare. Exempel på verksamheter som berörs är dagis, förskola, personalmatsal, café, bageri, charkuteriindustri, gatukök, kebabgrill, konditori, livsmedelsbutik med manuell hantering, mottagningskök, pizzeria, produktionskök, restaurang, salladsbar och styckningslokal.
Er kommuns VA-avdelning är de som har kraven.

Två typer av fettavskiljare

Det finns två huvudtyper av fettavskiljare, passiva och aktiva.
Passiva fettaskiljare fungerar på följande vis. Avloppsvattnet kommer in i den passiva fettavskiljaren. Fettavskiljaren är en behållare som gör att hastigheten på vattnet saktar ner så att fettet hinner flyta upp till ytan och matresterna sjunker ner till botten. Sedan slamtöms den passiva fettavskiljaren en gång per månad. Under denna tid hinner det bildas mentangas och svavelväte som ventileras ut ur fettavskiljaren. Slammet går vanligtvis till rötanläggning där det blir biogas och gödning.

Den aktiv fettavskiljare THOR fungerar på följande vis. THOR placeras i köket eller diskrummet så avloppsvattnet renas direkt vid källan.

Avloppsvattnet passerar först ett filter där matresterna hamnar innan vattnet kommer i vattenbehållare där hastigheten saktas ner så att fettet flyter upp och det finaste partiklar sjunker ner till botten.

Fettet tas ut aktivt med hjälp av ett transportband som transporterar det till fettbehållaren. THOR har en unik utformning av botten som gör att bottenslammet samlas till en punkt där det pumpas upp till filtret igen.

Pumpen startar en gång i timmen för att hålla botten ren. Matresterna går till rötanläggning där det blir biogas och gödning. Fettet blir bio-diesel. Eftersom avloppsvattnet rensa direkt så bildas det inte mentangas och svavelväte.

En THOR förhindrar i snitt per år motsvarande ett CO2-utsläpp på hela 5 ton.

THOR det hållbara alternativet.