Miljö – Hållbart tänkande hela vägen

Joakim Fiedler, utvecklaren av THOR, har 25 års erfarenhet av miljömedveten produktutveckling. Detta innebär att alla funktioner är optimerade i minsta detalj. Materialvalen är noggrant genomtänkta för tillverkningsprocessen och återvinningshanteringen. Smarta enkla konstruktionslösningar för en lång livslängd.

Fettavskiljaren THOR renar effektivt avloppsvattnet direkt vid källan. THOR är den enda fettavskiljare på marknaden som själv rensar botten för att undvika lukt. Detta gör att det inte bildas Mentan-gas och svavelväte som det gör i passiva fettavskiljare. En THOR förhindrar i genomsnitt motsvarande 5 ton CO2 utsläpp per år.

Matresterna som fångas upp i THOR går till rötningsanläggning där biogas och gödning bildas. Fettet som fångas upp går till bio-diesel tillverkning…

Det gröna alternativet med hållbart tänkande hela vägen!