Desinfektionssystem THOR

Desinfektionssystemet värme upp vattnet i huvudbehållaren till 65 ºC. Detta system gör att alla bakterier dör och inget kan börja lukta illa.

Uppvärmningen gör också att fettet blir lättflytande vilket gör att avskiljningen fungerar ännu bättre. Detta rekommenderas särskilt då endast diskho är kopplad till THOR.

Behovet av underhållet / rengöringen av huvudbehållaren minskar också med detta system.

230 V, 900 W