Fettavskiljaren THOR Art.nr: 5643841

THOR är CE-märkt och utsläppsgraden är testad och godkänd enligt EN 1825.

RSK nr: 5643841

THOR separerar automatiskt ut fett och matrester ur avloppsvattnet. Den mest lättskötta fettavskiljaren för placering inomhus. Fettavskiljaren THOR är helautomatisk och arbetar när det behövs. Efter att reningen är utförd står den i viloläge. Ingen programmering behövs. THOR larmar när filter eller fettbehållaren behöver tömmas. Automatisk pumpning/filtrering av bottenskiktet för att slippa dålig lukt. THOR är den enda fettavskiljaren på marknaden som själv håller botten ren.
Miljömedveten produktutveckling för en hållbar framtid som minskar motsvarande Co²-utsläpp med 5 ton/år i snitt per maskin i jämförelse med passiva fettavskiljare. Konstruktionen har Patent Pending No.1530179-9.

Uppfyller renhetsgraden enligt EN 1825.

Storlek: Bredd 761 mm, djup 500 mm, höjd 494 + 100 mm justering. Vikt: 26 kg.
Vattenvolym: 35 liter. Flöde: 2 liter/sekund. Mängd: 1800 liter/timme.

Spänning: 24 V DC
Nominell effekt: 8 W.
Maximal effekt: 300 W
Täthet: IP 67

Uppfyller renhetsgraden enligt EN 1825

Uppfyller renhetsgraden enligt EN 1825

Installation

Installation

Diskbara behållare

Diskbara behållare

Testlaboratoriet

Testlaboratoriet
30100-4 install

Desinfektionssystem för THOR Art.nr: 30170

Desinfektionssystemet värme upp vattnet i huvudbehållaren till 65 ºC. Detta system gör att alla bakterier dör och inget kan börja lukta illa.

Uppvärmningen gör också att fettet blir lättflytande vilket gör att avskiljningen fungerar ännu bättre. Detta rekommenderas särskilt då endast diskho är kopplad till THOR.

Behovet av underhållet / rengöringen av huvudbehållaren minskar också med detta system.

230 V, 900 W

Filterhållare för THOR Art.nr: 30161

Filterhållaren underlättar hanteringen vid byte av filter och undviker spill på golvet.
Tillverkad av syrafast plåt för bästa hållbarhet.

Automatisk tömning av fettbehållaren för THOR Art.nr: 30185

Detta system gör att man slipper hantera fettet som THOR separerar ur avloppsvattnet. Fettet pumpas direkt till större behållare tex oljefatet som Sveprol ställer ut gratis. En slang med invändig diameter 25 mm kopplas på baksidan på THOR och slangen dras till oljefatet. Maximal pumpningshöjd är 2 m och slangen ska dras inomhus.

Kan eftermonteras på befintliga THOR.

fettomningssystem

Miljö

Joakim Fiedler, utvecklaren av THOR, har 25 års erfarenhet av miljömedveten produktutveckling. Detta innebär att alla funktioner är optimerade i minsta detalj. Materialvalen är noggrant genomtänkta för tillverkningsprocessen och återvinningshanteringen. Smarta enkla konstruktionslösningar för en lång livslängd.

Fettavskiljaren THOR renar effektivt avloppsvattnet direkt vid källan. THOR är den enda fettavskiljare på marknaden som själv rensar botten för att undvika lukt. Detta gör att det inte bildas Mentan-gas och svavelväte som det gör i passiva fettavskiljare. En THOR förhindrar i genomsnitt motsvarande 5 ton CO2 utsläpp per år.

Matresterna som fångas upp i THOR går till rötningsanläggning där biogas och gödning bildas. Fettet som fångas upp går till bio-diesel tillverkning…

Det gröna alternativet med hållbart tänkande hela vägen!

Bra att veta

Krav från kommunerna

Fr.o.m. 2014 ska de som har kök eller disk i kommersiella lokaler ha fettavskiljare. Exempel på verksamheter som berörs är dagis, förskola, personalmatsal, café, bageri, charkuteriindustri, gatukök, kebabgrill, konditori, livsmedelsbutik med manuell hantering, mottagningskök, pizzeria, produktionskök, restaurang, salladsbar och styckningslokal.
Er kommuns VA-avdelning är de som har kraven.

Två typer av fettavskiljare

Det finns två huvudtyper av fettavskiljare, passiva och aktiva.
Passiva fettaskiljare fungerar på följande vis. Avloppsvattnet kommer in i den passiva fettavskiljaren. Fettavskiljaren är en behållare som gör att hastigheten på vattnet saktar ner så att fettet hinner flyta upp till ytan och matresterna sjunker ner till botten. Sedan slamtöms den passiva fettavskiljaren en gång per månad. Under denna tid hinner det bildas mentangas och svavelväte som ventileras ut ur fettavskiljaren. Slammet går vanligtvis till rötanläggning där det blir biogas och gödning.

Den aktiv fettavskiljare THOR fungerar på följande vis. THOR placeras i köket eller diskrummet så avloppsvattnet renas direkt vid källan.

Avloppsvattnet passerar först ett filter där matresterna hamnar innan vattnet kommer i vattenbehållare där hastigheten saktas ner så att fettet flyter upp och det finaste partiklar sjunker ner till botten.

Fettet tas ut aktivt med hjälp av ett transportband som transporterar det till fettbehållaren. THOR har en unik utformning av botten som gör att bottenslammet samlas till en punkt där det pumpas upp till filtret igen.

Pumpen startar en gång i timmen för att hålla botten ren. Matresterna går till rötanläggning där det blir biogas och gödning. Fettet blir bio-diesel. Eftersom avloppsvattnet rensa direkt så bildas det inte mentangas och svavelväte.

En THOR förhindrar i snitt per år motsvarande ett CO2-utsläpp på hela 5 ton.

THOR det hållbara alternativet!

Nyheter

Kontakt

Ni är välkomna att kontakta oss via antingen formuläret här under eller genom följande vis.
Telefonnummer: 070-2286054

FETTAVSKILJAREN HEAD OFFICE SWEDEN

Fettavskiljaren Sverige AB,
Flaggskär Gullberna Park,
371 54 KARLSKRONA, SWEDEN

Tel: +46 (0)470 48800
E-post: info@fettavskiljaren.se

FETTAVSKILJAREN UK SALES OFFICE

31 Rathdallan, Well Road Warrenpoint

Tel: +44 (0)28 4175415
Mob: +44 (0)787 65 62 410
E-mail: sales@fettavskiljaren.co.uk

www: http://fettavskiljaren.co.uk/