Behövs det en avloppspump före THOR?

Nu levereras alla THOR med en strypningsplugg som passar Saniflo och Grundfos Sololift2-C3 så att flödet genom THOR blir lagom.

Detta gör vi för att underlätta installationen och få nöjda kunder. Kontakta oss om Ni behöver strypningsplugg till befintlig installation.