Nu är fettavskiljaren THOR ännu smartare

Nu känner THOR av om det finns fett i vattnet och bandet som lyfter bort fettet går endast så länge det finns fett. Detta gör att det blir minimalt med vatten i fettbehållaren som man tömmer dagligen. Denna funktion kan även de THOR som redan är ute på marknaden uppdateras med.